Chuyển đổi Thùng Mỹ (dầu) sang Thùng

Có nhiều loại Thùng. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Thùng Mỹ (dầu) sang Thùng Mỹ (chất khô)

  2. Thùng Mỹ (dầu) sang Thùng Mỹ (lỏng)

  3. Thùng Mỹ (dầu) sang Thùng Mỹ (dầu)

  4. Thùng Mỹ (dầu) sang Thùng Mỹ (Liên bang)

  5. Thùng Mỹ (dầu) sang Thùng Anh

Thùng Mỹ (dầu)

Đơn vị đo thể tích cho xăng dầu của Mỹ. Xem thêm thùng chất lỏng Mỹ, thùng liên bang Mỹ, thùng chất khô Mỹ, và thùng Anh.

Thùng

Có sẵn một số loại thùng khác nhau. Vui lòng chọn một trong số các loại thùng cụ thể.