Chuyển đổi Độ Réaumur sang Độ C

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Độ C sang Độ Réaumur (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Độ Réaumur sang Độ C

℃ =
ºRé
 
_______
 
 
0.80000
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Độ C

Độ Réaumur

Thang Réaumur còn được gọi là "thang chia octogesima", là một thang đo nhiệt độ trong đó điểm đóng băng và đun sôi của nước được thiết lập tương ứng là 0 độ và 80 độ. Thang được đặt tên theo René Antoine de Ferchault Réaumur, người đầu tiên đề xuất một dụng cụ tương tự vào năm 1730.

 

chuyển đổi Độ Réaumur sang Độ C

℃ =
ºRé
 
_______
 
 
0.80000

Độ C

Mặc dù ban đầu thang độ C được xác định bởi điểm đông của nước (và sau này là điểm tan chảy của đá), nhưng thang độ C giờ chính thức là một thang được suy ra, được xác định có liên quan đến thang nhiệt độ Kelvin.

Giá trị 0 trên thang độ C (0 ° C) nay được xác định là tương đương với 273,15 K, với độ chệnh lệch nhiệt độ của 1 ° C tương đương với độ chệnh lệch của 1 K, có nghĩa là kích thước đơn vị trong từng thang là như nhau. Điều này có nghĩa là 100 ° C, trước đây được xác định là điểm sôi của nước, nay được xác định là tương đương với 373,15 K.

Thang đo độ C là một hệ chia khoảng, không phải là hệ tỷ lệ, có nghĩa là thang đo độ C theo một thang tương đối chứ không phải tuyệt đối. Có thể thấy được điều nà

 

Bảng Độ Réaumur sang Độ C

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Độ Réaumur Độ C
0ºRé 0.00
1ºRé 1.25
2ºRé 2.50
3ºRé 3.75
4ºRé 5.00
5ºRé 6.25
6ºRé 7.50
7ºRé 8.75
8ºRé 10.00
9ºRé 11.25
10ºRé 12.50
11ºRé 13.75
12ºRé 15.00
13ºRé 16.25
14ºRé 17.50
15ºRé 18.75
16ºRé 20.00
17ºRé 21.25
18ºRé 22.50
19ºRé 23.75
Độ Réaumur Độ C
20ºRé 25.00
21ºRé 26.25
22ºRé 27.50
23ºRé 28.75
24ºRé 30.00
25ºRé 31.25
26ºRé 32.50
27ºRé 33.75
28ºRé 35.00
29ºRé 36.25
30ºRé 37.50
31ºRé 38.75
32ºRé 40.00
33ºRé 41.25
34ºRé 42.50
35ºRé 43.75
36ºRé 45.00
37ºRé 46.25
38ºRé 47.50
39ºRé 48.75
Độ Réaumur Độ C
40ºRé 50.00
41ºRé 51.25
42ºRé 52.50
43ºRé 53.75
44ºRé 55.00
45ºRé 56.25
46ºRé 57.50
47ºRé 58.75
48ºRé 60.00
49ºRé 61.25
50ºRé 62.50
51ºRé 63.75
52ºRé 65.00
53ºRé 66.25
54ºRé 67.50
55ºRé 68.75
56ºRé 70.00
57ºRé 71.25
58ºRé 72.50
59ºRé 73.75
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian