Chuyển đổi Độ R sang Độ K

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Độ K sang Độ R (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Độ R sang Độ K

K =
ºR - 491.67
+ 273.15
 
__________
 
 
1.8000
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Độ R

Phiên bản º F của thang Kelvin. Dựa trên các định nghĩa của thang đo Fahrenheit và các bằng chứng thực nghiệm cho thấy độ không tuyệt đối là -459,67ºF

 

chuyển đổi Độ R sang Độ K

K =
ºR - 491.67
+ 273.15
 
__________
 
 
1.8000

Độ K

Dựa trên những định nghĩa của thang độ C và bằng chứng thực nghiệm cho thấy độ không tuyệt đối là -273,15ºC

 

Bảng Độ R sang Độ K

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Độ R Độ K
0ºR -0.00
1ºR 0.56
2ºR 1.11
3ºR 1.67
4ºR 2.22
5ºR 2.78
6ºR 3.33
7ºR 3.89
8ºR 4.44
9ºR 5.00
10ºR 5.56
11ºR 6.11
12ºR 6.67
13ºR 7.22
14ºR 7.78
15ºR 8.33
16ºR 8.89
17ºR 9.44
18ºR 10.00
19ºR 10.56
Độ R Độ K
20ºR 11.11
21ºR 11.67
22ºR 12.22
23ºR 12.78
24ºR 13.33
25ºR 13.89
26ºR 14.44
27ºR 15.00
28ºR 15.56
29ºR 16.11
30ºR 16.67
31ºR 17.22
32ºR 17.78
33ºR 18.33
34ºR 18.89
35ºR 19.44
36ºR 20.00
37ºR 20.56
38ºR 21.11
39ºR 21.67
Độ R Độ K
40ºR 22.22
41ºR 22.78
42ºR 23.33
43ºR 23.89
44ºR 24.44
45ºR 25.00
46ºR 25.56
47ºR 26.11
48ºR 26.67
49ºR 27.22
50ºR 27.78
51ºR 28.33
52ºR 28.89
53ºR 29.44
54ºR 30.00
55ºR 30.56
56ºR 31.11
57ºR 31.67
58ºR 32.22
59ºR 32.78
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian