Chuyển đổi Delisle sang Độ C

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Độ C sang Delisle (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Delisle sang Độ C

℃ =
°De + 100
 
_________
 
 
1.5000
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Độ C

 

chuyển đổi Delisle sang Độ C

℃ =
°De + 100
 
_________
 
 
1.5000

Độ C

Mặc dù ban đầu thang độ C được xác định bởi điểm đông của nước (và sau này là điểm tan chảy của đá), nhưng thang độ C giờ chính thức là một thang được suy ra, được xác định có liên quan đến thang nhiệt độ Kelvin.

Giá trị 0 trên thang độ C (0 ° C) nay được xác định là tương đương với 273,15 K, với độ chệnh lệch nhiệt độ của 1 ° C tương đương với độ chệnh lệch của 1 K, có nghĩa là kích thước đơn vị trong từng thang là như nhau. Điều này có nghĩa là 100 ° C, trước đây được xác định là điểm sôi của nước, nay được xác định là tương đương với 373,15 K.

Thang đo độ C là một hệ chia khoảng, không phải là hệ tỷ lệ, có nghĩa là thang đo độ C theo một thang tương đối chứ không phải tuyệt đối. Có thể thấy được điều nà

 

Bảng Delisle sang Độ C

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Delisle Độ C
0°De 66.67
1°De 67.33
2°De 68.00
3°De 68.67
4°De 69.33
5°De 70.00
6°De 70.67
7°De 71.33
8°De 72.00
9°De 72.67
10°De 73.33
11°De 74.00
12°De 74.67
13°De 75.33
14°De 76.00
15°De 76.67
16°De 77.33
17°De 78.00
18°De 78.67
19°De 79.33
Delisle Độ C
20°De 80.00
21°De 80.67
22°De 81.33
23°De 82.00
24°De 82.67
25°De 83.33
26°De 84.00
27°De 84.67
28°De 85.33
29°De 86.00
30°De 86.67
31°De 87.33
32°De 88.00
33°De 88.67
34°De 89.33
35°De 90.00
36°De 90.67
37°De 91.33
38°De 92.00
39°De 92.67
Delisle Độ C
40°De 93.33
41°De 94.00
42°De 94.67
43°De 95.33
44°De 96.00
45°De 96.67
46°De 97.33
47°De 98.00
48°De 98.67
49°De 99.33
50°De 100.00
51°De 100.67
52°De 101.33
53°De 102.00
54°De 102.67
55°De 103.33
56°De 104.00
57°De 104.67
58°De 105.33
59°De 106.00
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian