chuyển đổi Rømer

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Rømer

Rømer là một thang đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học Đan Mạch Ole Christensen Rømer, người đề xuất ra vào năm 1701. Trong thang này, độ không ban đầu được thiết lập bằng cách sử dụng nước biển đóng băng. Điểm sôi của nước được xác định là 60 độ. Rømer sau đó đã thấy rằng điểm đóng băng của nước tinh khiết là khoảng một phần tám khoảng cách (khoảng 7,5 độ) giữa hai điểm này, do đó, ông đã xác định lại điểm cố định thấp hơn để điểm đóng băng của nước ở chính xác 7,5 độ. Nhà phát minh thang đo độ F, Daniel Gabriel Fahrenheit biết rằng Rømer tăng số vạch chia theo hệ số bốn và thiết lập thang đo Fahrenheit như cái tên hiện tại của nó.