Chuyển đổi Thước Anh sang Dặm

Đánh dấu trang Dặm sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Thước Anh sang Dặm

mi =
yd * 0.00056818
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

 

chuyển đổi Thước Anh sang Dặm

mi =
yd * 0.00056818
 
 
 

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

 

Bảng Thước Anh sang Dặm
Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Thước Anh Dặm
0yd 0.00mi
1yd 0.00mi
2yd 0.00mi
3yd 0.00mi
4yd 0.00mi
5yd 0.00mi
6yd 0.00mi
7yd 0.00mi
8yd 0.00mi
9yd 0.01mi
10yd 0.01mi
11yd 0.01mi
12yd 0.01mi
13yd 0.01mi
14yd 0.01mi
15yd 0.01mi
16yd 0.01mi
17yd 0.01mi
18yd 0.01mi
19yd 0.01mi
Thước Anh Dặm
20yd 0.01mi
21yd 0.01mi
22yd 0.01mi
23yd 0.01mi
24yd 0.01mi
25yd 0.01mi
26yd 0.01mi
27yd 0.02mi
28yd 0.02mi
29yd 0.02mi
30yd 0.02mi
31yd 0.02mi
32yd 0.02mi
33yd 0.02mi
34yd 0.02mi
35yd 0.02mi
36yd 0.02mi
37yd 0.02mi
38yd 0.02mi
39yd 0.02mi
Thước Anh Dặm
40yd 0.02mi
41yd 0.02mi
42yd 0.02mi
43yd 0.02mi
44yd 0.02mi
45yd 0.03mi
46yd 0.03mi
47yd 0.03mi
48yd 0.03mi
49yd 0.03mi
50yd 0.03mi
51yd 0.03mi
52yd 0.03mi
53yd 0.03mi
54yd 0.03mi
55yd 0.03mi
56yd 0.03mi
57yd 0.03mi
58yd 0.03mi
59yd 0.03mi
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian