Chuyển đổi Kilômet sang Năm ánh sáng (ly)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Năm ánh sáng (ly) sang Kilômet (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Kilômet sang Năm ánh sáng (ly)

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Kilômet

Kilômet

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

 

chuyển đổi Kilômet sang Năm ánh sáng (ly)

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 

Năm ánh sáng (ly)

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

 

Bảng Kilômet sang Năm ánh sáng (ly)

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Kilômet Năm ánh sáng (ly)
0km 0.00ly
1km 0.00ly
2km 0.00ly
3km 0.00ly
4km 0.00ly
5km 0.00ly
6km 0.00ly
7km 0.00ly
8km 0.00ly
9km 0.00ly
10km 0.00ly
11km 0.00ly
12km 0.00ly
13km 0.00ly
14km 0.00ly
15km 0.00ly
16km 0.00ly
17km 0.00ly
18km 0.00ly
19km 0.00ly
Kilômet Năm ánh sáng (ly)
20km 0.00ly
21km 0.00ly
22km 0.00ly
23km 0.00ly
24km 0.00ly
25km 0.00ly
26km 0.00ly
27km 0.00ly
28km 0.00ly
29km 0.00ly
30km 0.00ly
31km 0.00ly
32km 0.00ly
33km 0.00ly
34km 0.00ly
35km 0.00ly
36km 0.00ly
37km 0.00ly
38km 0.00ly
39km 0.00ly
Kilômet Năm ánh sáng (ly)
40km 0.00ly
41km 0.00ly
42km 0.00ly
43km 0.00ly
44km 0.00ly
45km 0.00ly
46km 0.00ly
47km 0.00ly
48km 0.00ly
49km 0.00ly
50km 0.00ly
51km 0.00ly
52km 0.00ly
53km 0.00ly
54km 0.00ly
55km 0.00ly
56km 0.00ly
57km 0.00ly
58km 0.00ly
59km 0.00ly
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian