Chuyển đổi Kilômet sang Centimet

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Centimet sang Kilômet (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Kilômet sang Centimet

cm =
km
 
___________
 
 
0.000010000
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Kilômet
Thêm thông tin: Centimet

Kilômet

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

 

chuyển đổi Kilômet sang Centimet

cm =
km
 
___________
 
 
0.000010000

Centimet

Centimet là đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, bằng một phần trăm mét

1cm tương đương với 0,39370 inch.

 

Bảng Kilômet sang Centimet

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Kilômet Centimet
0km 0.00cm
1km 100000.00cm
2km 200000.00cm
3km 300000.00cm
4km 400000.00cm
5km 500000.00cm
6km 600000.00cm
7km 700000.00cm
8km 800000.00cm
9km 900000.00cm
10km 1000000.00cm
11km 1100000.00cm
12km 1200000.00cm
13km 1300000.00cm
14km 1400000.00cm
15km 1500000.00cm
16km 1600000.00cm
17km 1700000.00cm
18km 1800000.00cm
19km 1900000.00cm
Kilômet Centimet
20km 2000000.00cm
21km 2100000.00cm
22km 2200000.00cm
23km 2300000.00cm
24km 2400000.00cm
25km 2500000.00cm
26km 2600000.00cm
27km 2700000.00cm
28km 2800000.00cm
29km 2900000.00cm
30km 3000000.00cm
31km 3100000.00cm
32km 3200000.00cm
33km 3300000.00cm
34km 3400000.00cm
35km 3500000.00cm
36km 3600000.00cm
37km 3700000.00cm
38km 3800000.00cm
39km 3900000.00cm
Kilômet Centimet
40km 4000000.00cm
41km 4100000.00cm
42km 4200000.00cm
43km 4300000.00cm
44km 4400000.00cm
45km 4500000.00cm
46km 4600000.00cm
47km 4700000.00cm
48km 4800000.00cm
49km 4900000.00cm
50km 5000000.00cm
51km 5100000.00cm
52km 5200000.00cm
53km 5300000.00cm
54km 5400000.00cm
55km 5500000.00cm
56km 5600000.00cm
57km 5700000.00cm
58km 5800000.00cm
59km 5900000.00cm
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian