Chuyển đổi Inch sang Thước Anh

/
Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Thước Anh sang Inch (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Inch sang Thước Anh

yd =
in * 0.027778
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Inch

Inch

Từ năm 1959, inch đã được định nghĩa và chấp nhận quốc tế là tương đương với 25,4mm (milimet).

 

chuyển đổi Inch sang Thước Anh

yd =
in * 0.027778
 
 
 

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

 

Bảng Inch sang Thước Anh

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Inch Thước Anh
0in 0.00yd
1in 0.03yd
2in 0.06yd
3in 0.08yd
4in 0.11yd
5in 0.14yd
6in 0.17yd
7in 0.19yd
8in 0.22yd
9in 0.25yd
10in 0.28yd
11in 0.31yd
12in 0.33yd
13in 0.36yd
14in 0.39yd
15in 0.42yd
16in 0.44yd
17in 0.47yd
18in 0.50yd
19in 0.53yd
Inch Thước Anh
20in 0.56yd
21in 0.58yd
22in 0.61yd
23in 0.64yd
24in 0.67yd
25in 0.69yd
26in 0.72yd
27in 0.75yd
28in 0.78yd
29in 0.81yd
30in 0.83yd
31in 0.86yd
32in 0.89yd
33in 0.92yd
34in 0.94yd
35in 0.97yd
36in 1.00yd
37in 1.03yd
38in 1.06yd
39in 1.08yd
Inch Thước Anh
40in 1.11yd
41in 1.14yd
42in 1.17yd
43in 1.19yd
44in 1.22yd
45in 1.25yd
46in 1.28yd
47in 1.31yd
48in 1.33yd
49in 1.36yd
50in 1.39yd
51in 1.42yd
52in 1.44yd
53in 1.47yd
54in 1.50yd
55in 1.53yd
56in 1.56yd
57in 1.58yd
58in 1.61yd
59in 1.64yd
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian