Chuyển đổi Hải lý quốc tế sang Dặm

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Dặm sang Hải lý quốc tế (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Hải lý quốc tế sang Dặm

mi =
nmi * 1.1508
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Hải lý quốc tế

Một đơn vị đo chiều dài được sử dụng trong hàng hải bằng một phút vòng cung của đường xích đạo trên quả cầu. Một hải lý quốc tế tương đương với 1.852 mét hoặc 1,151 dặm Anh. Xin lưu ý rằng hải lý quốc tế khác hải lý Anh.

 

chuyển đổi Hải lý quốc tế sang Dặm

mi =
nmi * 1.1508
 
 
 

Dặm

Một đơn vị chiều dài bằng 1760 thước

 

Bảng Hải lý quốc tế sang Dặm

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Hải lý quốc tế Dặm
0nmi 0.00mi
1nmi 1.15mi
2nmi 2.30mi
3nmi 3.45mi
4nmi 4.60mi
5nmi 5.75mi
6nmi 6.90mi
7nmi 8.06mi
8nmi 9.21mi
9nmi 10.36mi
10nmi 11.51mi
11nmi 12.66mi
12nmi 13.81mi
13nmi 14.96mi
14nmi 16.11mi
15nmi 17.26mi
16nmi 18.41mi
17nmi 19.56mi
18nmi 20.71mi
19nmi 21.86mi
Hải lý quốc tế Dặm
20nmi 23.02mi
21nmi 24.17mi
22nmi 25.32mi
23nmi 26.47mi
24nmi 27.62mi
25nmi 28.77mi
26nmi 29.92mi
27nmi 31.07mi
28nmi 32.22mi
29nmi 33.37mi
30nmi 34.52mi
31nmi 35.67mi
32nmi 36.82mi
33nmi 37.98mi
34nmi 39.13mi
35nmi 40.28mi
36nmi 41.43mi
37nmi 42.58mi
38nmi 43.73mi
39nmi 44.88mi
Hải lý quốc tế Dặm
40nmi 46.03mi
41nmi 47.18mi
42nmi 48.33mi
43nmi 49.48mi
44nmi 50.63mi
45nmi 51.79mi
46nmi 52.94mi
47nmi 54.09mi
48nmi 55.24mi
49nmi 56.39mi
50nmi 57.54mi
51nmi 58.69mi
52nmi 59.84mi
53nmi 60.99mi
54nmi 62.14mi
55nmi 63.29mi
56nmi 64.44mi
57nmi 65.59mi
58nmi 66.75mi
59nmi 67.90mi
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian