Chuyển đổi Feet sang Dặm biển

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Dặm biển sang Feet (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Feet sang Dặm biển

nl =
ft * 0.000054860
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Feet

Feet

Năm 1959, thỏa thuận quốc tế về thước và pao (giữa Hoa Kỳ và các nước thuộc Khối thịnh vượng chung) đã xác định một thước chính xác là 0.9144 mét, rồi lần lượt xác định foot chính xác là 0,3048 mét (304,8 mm).

 

chuyển đổi Feet sang Dặm biển

nl =
ft * 0.000054860
 
 
 

Dặm biển

Một dặm biển là 6.080 thước - hoặc ba hải lý (mỗi dặm à 6.080 feet). Lưu ý rằng cũng có Dặm Mỹ, dặm Anh và dặm biển Anh, trong đó tất cả đều khác nhau.

 

Bảng Feet sang Dặm biển
Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Feet Dặm biển
0ft 0.00nl
1ft 0.00nl
2ft 0.00nl
3ft 0.00nl
4ft 0.00nl
5ft 0.00nl
6ft 0.00nl
7ft 0.00nl
8ft 0.00nl
9ft 0.00nl
10ft 0.00nl
11ft 0.00nl
12ft 0.00nl
13ft 0.00nl
14ft 0.00nl
15ft 0.00nl
16ft 0.00nl
17ft 0.00nl
18ft 0.00nl
19ft 0.00nl
Feet Dặm biển
20ft 0.00nl
21ft 0.00nl
22ft 0.00nl
23ft 0.00nl
24ft 0.00nl
25ft 0.00nl
26ft 0.00nl
27ft 0.00nl
28ft 0.00nl
29ft 0.00nl
30ft 0.00nl
31ft 0.00nl
32ft 0.00nl
33ft 0.00nl
34ft 0.00nl
35ft 0.00nl
36ft 0.00nl
37ft 0.00nl
38ft 0.00nl
39ft 0.00nl
Feet Dặm biển
40ft 0.00nl
41ft 0.00nl
42ft 0.00nl
43ft 0.00nl
44ft 0.00nl
45ft 0.00nl
46ft 0.00nl
47ft 0.00nl
48ft 0.00nl
49ft 0.00nl
50ft 0.00nl
51ft 0.00nl
52ft 0.00nl
53ft 0.00nl
54ft 0.00nl
55ft 0.00nl
56ft 0.00nl
57ft 0.00nl
58ft 0.00nl
59ft 0.00nl
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Chiều dài Nhiệt độ Trọng lượng Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian