Celsius conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Celsius

 • Centigrade
 • deg C
 • degree C
 • yunit ng:

  • Temperatura

  pangkalahatan na paggamit:

  • Ang Celsisu scale, na ginagamit na ng boung Europa, ay pinalitan ang Fahrenheit scale sa halos lahat ng bansa noong kalagitnaan at huling bahagi ng ika-20 siglo, kahit ang Fahrenheit ay nanatiling opisyal na scale sa Estados Unidos, Cayman Islands at Belize.

  Kahulugan:

  Kahit sa una inilarawan ng freezing point ng tubig (at sa huli ang melting point ng yelo), ang Celsius scale ang syang opisyal na nakuhang scale, natukoy bilang kaugnay sa Kelvin scale ng temperatura.

  Ang zero na nasa Celsiua scale (0 C) ay katumbas nang 273.15 K, na may pagkakaiba sa temperatura na 1 deg at may pagkakaiba din sa temperatura na 1 K, nangangahulugang na ang sukat ng yunit sa bawar scale ay pare-parehas. At ang 100 C, na noon ay sinasabing boiling point ng tubig, ngayon ay katumbas ng 373.15 K.

  Ang Celsius scale ay isang interval system pero hindi ito ratio system, ibig sabihin ay nasusunod ang relative scale pero hindi ang absolute scale. Ito ay makikita dahil sa pagitan ng 20 C at 30 C ay pareho sa pagitan nf 30 C ar 40 C, pero ang 40 C ay hindi katulad sa dalawang beses na air heat energu ng 20 C.

  Ang diperensya ng temperatura ng 1 deg C ay katumbas sa diperensya ng temperatura ng 1.8 F.

  pinagmulan:

  Ang Celsius Scale ay hango sa Swedish astronomer na Si Anders Celsius (1701-1744). Noong 1742, Lumikha si Celsius ng scale ng temperatura kung saan ang 0 degress ay ang punto ng kumukulong tubig at 100 degrees pra pagyeyelo ng tubig.

  Sa mga panahong ngayon may ibang physicists na nagsasariling bumubuo ng parehong scale pero kabaliktaran, katulad ng 0 degrees na dating punto ng natutunaw na yelo at ang 100 degree na punto ng kumukulong tubig. Ang mga bagong scale na ito ay laganap na ginagamit sa boung Europa, pangkalahatang tinutukoy na centigrade scale.

  Ang scale ay opisyal na pinangalanan na "the Celsisu scale" noong 1948 para maiwasan ang pagkakalito sa gamit ng centigrade bilang angular na panukat.

  karaniwang references:

  • Absolute Zero, -273.15 °C
  • punto ng natutunaw ng yelo, 0 °C (aktwal -0.0001 °C)
  • Mainit na araw tuwing tag-init, may klima sa  temperaturang 22 °C
  • Ang normal na temperatura ng tao ay 22 °C
  • Kumukulong punto ng tubig sa 1 atmosphere, 99.9839 °C