Knots conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Knots

Ang knots ay speed measurement na  sinusukat sa nautical miles kada oras. Ang yunit na ito ay karaniwang ginagamit sa sasakyang pandagat at panghimpapawid. May pagkakaiba ang paggamit sa nautical miles, kaya ng knots ay may iba iba ring klase. Gayunman, binabase natin ang knots calculator sa international nautical mile kung saan ito ang kadalasang ginagamit ngayon.