ABŞ Barreli (Ýag)-dan Metr Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr Kub-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

ABŞ Barreli (Ýag) -den Metr Kub-a göçürmek

m³ =
US bbl oil
 
____________
 
 
6.2898
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

ABŞ Barreli (Ýag)

Gury materiallaryň göwrümini ölçemek üçin ABŞ-nyň ölçeg birligidir. ABŞ-nyň suwuklyk barrelini, ABŞ-nyň federal barrelini, ABŞ-nyň nebit barrelini hem görüň.

 

ABŞ Barreli (Ýag) -den Metr Kub-a göçürmek

m³ =
US bbl oil
 
____________
 
 
6.2898

Metr Kub

Göwrümiň metrik birligi bolup, howanyň göwrümindäki himikatlaryň toplanmasyny aňlatmak üçin ulanylýar. Bir kub metr 35,3 kub futa ýa-da 1,3 kub ýarda deň gelýär. Bir kub metr şeýle-de 1000 litre ýa-da million kub santimetre deňdir.

 

ABŞ Barreli (Ýag)-dan Metr Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
ABŞ Barreli (Ýag) Metr Kub
0US bbl oil 0.00
1US bbl oil 0.16
2US bbl oil 0.32
3US bbl oil 0.48
4US bbl oil 0.64
5US bbl oil 0.79
6US bbl oil 0.95
7US bbl oil 1.11
8US bbl oil 1.27
9US bbl oil 1.43
10US bbl oil 1.59
11US bbl oil 1.75
12US bbl oil 1.91
13US bbl oil 2.07
14US bbl oil 2.23
15US bbl oil 2.38
16US bbl oil 2.54
17US bbl oil 2.70
18US bbl oil 2.86
19US bbl oil 3.02
ABŞ Barreli (Ýag) Metr Kub
20US bbl oil 3.18
21US bbl oil 3.34
22US bbl oil 3.50
23US bbl oil 3.66
24US bbl oil 3.82
25US bbl oil 3.97
26US bbl oil 4.13
27US bbl oil 4.29
28US bbl oil 4.45
29US bbl oil 4.61
30US bbl oil 4.77
31US bbl oil 4.93
32US bbl oil 5.09
33US bbl oil 5.25
34US bbl oil 5.41
35US bbl oil 5.56
36US bbl oil 5.72
37US bbl oil 5.88
38US bbl oil 6.04
39US bbl oil 6.20
ABŞ Barreli (Ýag) Metr Kub
40US bbl oil 6.36
41US bbl oil 6.52
42US bbl oil 6.68
43US bbl oil 6.84
44US bbl oil 7.00
45US bbl oil 7.15
46US bbl oil 7.31
47US bbl oil 7.47
48US bbl oil 7.63
49US bbl oil 7.79
50US bbl oil 7.95
51US bbl oil 8.11
52US bbl oil 8.27
53US bbl oil 8.43
54US bbl oil 8.59
55US bbl oil 8.74
56US bbl oil 8.90
57US bbl oil 9.06
58US bbl oil 9.22
59US bbl oil 9.38
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi