Agram öwrülmesi

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Metriki ölçemeleri

Metrik agram birlikleri suwuň metrik göwrüminiň agramyna esaslanýar. Mysal üçin, bir litr suwuň agramy bir kilograma deňdir.

Imperial/Amerika ölçemeler

Gymmatbaha daşlar adatça "troý" birliklerinde ölçelýär (troý funtlary we troý unsiýalary), olary standart ölçegler bilen bulaşdyrmaň. Biz stounyň, funtyň ýa-da unsiýanyň gelip çykyşyny anyk bilmeýäris. Eger-de bilýän bolsaňyz, bize elektron poçtanyň üsti bilen ýazmagyňyzy haýyş edýäris...