Uzynlyk öwrülmesi

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Metriki ölçemeleri

Metr ýagtylygyň wakuumda 1/299,792,458 sekuntda geçýän uzynlygy diýlip resmi taýdan kesgitlenendir. Metrik ölçeg ulgamyndaky ähli uzynlyk we aralyk ölçeg birlikleri metre esaslanýandyr (mes. km = 1000m, 1m= 1000mm).

Imperial/Amerika ölçemeler

Bu ölçegleriň pesden başlaýan logiki progressiýasy bardyr. Ýard dugasynyň 1 sekuntda aýlanmagyna sebäp bolýan yrgyldawajynyň uzynlygy hökmünde kesgitlenip bilner. Deňiz mili Ýer ýüzüniň töwereginde 1' (1/60 dereje) aralykdyr.