Metr-dan Fut-a öwrülmesi

Download our Android App

Fut-dan Metr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr -den Fut-a göçürmek

ft =
m * 3.2808
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Metr
Köpräk maglumat: Fut

Metr

1 m 1.0936 ýarda ýa-da 39.370 dýuýma deňdir.

1983-nji ýyldan bäri, metr resmi taýdan sekundyň 1/299,792,458 wagt interwalynda ýagtylygyň wakuumda geçýän ýolunyň uzynlygy diýlip kesgitlenendir.

 

Metr -den Fut-a göçürmek

ft =
m * 3.2808
 
 
 

Fut

Fut Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligi, ol bir ýardyň 1/3 bölegine deň we öz gezeginde 12 dýuýma deň bolup durýar.

 

Metr-dan Fut-a tablisa

Başla
Artýanlar
Takyklyk
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Fut
0m 0.00ft
1m 3.28ft
2m 6.56ft
3m 9.84ft
4m 13.12ft
5m 16.40ft
6m 19.69ft
7m 22.97ft
8m 26.25ft
9m 29.53ft
10m 32.81ft
11m 36.09ft
12m 39.37ft
13m 42.65ft
14m 45.93ft
15m 49.21ft
16m 52.49ft
17m 55.77ft
18m 59.06ft
19m 62.34ft
Metr Fut
20m 65.62ft
21m 68.90ft
22m 72.18ft
23m 75.46ft
24m 78.74ft
25m 82.02ft
26m 85.30ft
27m 88.58ft
28m 91.86ft
29m 95.14ft
30m 98.43ft
31m 101.71ft
32m 104.99ft
33m 108.27ft
34m 111.55ft
35m 114.83ft
36m 118.11ft
37m 121.39ft
38m 124.67ft
39m 127.95ft
Metr Fut
40m 131.23ft
41m 134.51ft
42m 137.80ft
43m 141.08ft
44m 144.36ft
45m 147.64ft
46m 150.92ft
47m 154.20ft
48m 157.48ft
49m 160.76ft
50m 164.04ft
51m 167.32ft
52m 170.60ft
53m 173.88ft
54m 177.17ft
55m 180.45ft
56m 183.73ft
57m 187.01ft
58m 190.29ft
59m 193.57ft
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi