Fut-dan Dýuým-a öwrülmesi

Download our Android App

Dýuým-dan Fut-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Fut -den Dýuým-a göçürmek

in =
ft * 12.000
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Fut
Köpräk maglumat: Dýuým

Fut

1959-njy ýylda baglaşylan ýard we funt şertnamasynda (Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Milletleriň Arkalaşygynyň arasynda) ýard 0.9144 metr, fut bolsa 0.3048 metr (304.8 mm) diýlip kesgitlendi.

 

Fut -den Dýuým-a göçürmek

in =
ft * 12.000
 
 
 

Dýuým

Dýuým Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan uzynlyk birligidir, ol futuň 1/12 bölegine we ýardyň 1/36 bölegine deň bolup durýar.

 

Fut-dan Dýuým-a tablisa

Başla
Artýanlar
Takyklyk
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Fut Dýuým
0ft 0.00in
1ft 12.00in
2ft 24.00in
3ft 36.00in
4ft 48.00in
5ft 60.00in
6ft 72.00in
7ft 84.00in
8ft 96.00in
9ft 108.00in
10ft 120.00in
11ft 132.00in
12ft 144.00in
13ft 156.00in
14ft 168.00in
15ft 180.00in
16ft 192.00in
17ft 204.00in
18ft 216.00in
19ft 228.00in
Fut Dýuým
20ft 240.00in
21ft 252.00in
22ft 264.00in
23ft 276.00in
24ft 288.00in
25ft 300.00in
26ft 312.00in
27ft 324.00in
28ft 336.00in
29ft 348.00in
30ft 360.00in
31ft 372.00in
32ft 384.00in
33ft 396.00in
34ft 408.00in
35ft 420.00in
36ft 432.00in
37ft 444.00in
38ft 456.00in
39ft 468.00in
Fut Dýuým
40ft 480.00in
41ft 492.00in
42ft 504.00in
43ft 516.00in
44ft 528.00in
45ft 540.00in
46ft 552.00in
47ft 564.00in
48ft 576.00in
49ft 588.00in
50ft 600.00in
51ft 612.00in
52ft 624.00in
53ft 636.00in
54ft 648.00in
55ft 660.00in
56ft 672.00in
57ft 684.00in
58ft 696.00in
59ft 708.00in
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi