wagt öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Wagt öwrülmeler

Wagtyň halkara standart ölçeg birligi sekuntdyr. Bu ýerden minut (60 sekunt) we sagat (3600 sekunt) gelip çykýar. Bir gün bu kalkulýator üçin 86.400 sekunt diýlip çaklandy, bu görkeziji "goşmaça sekundy" girizmek arkaly üýtgäp biler.