Metr Kub-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Barreli (Ýag)-dan Metr Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr Kub -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
m³ * 6.2898
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr Kub

Göwrümiň metrik birligi bolup, howanyň göwrümindäki himikatlaryň toplanmasyny aňlatmak üçin ulanylýar. Bir kub metr 35,3 kub futa ýa-da 1,3 kub ýarda deň gelýär. Bir kub metr şeýle-de 1000 litre ýa-da million kub santimetre deňdir.

 

Metr Kub -den ABŞ Barreli (Ýag)-a göçürmek

US bbl oil =
m³ * 6.2898
 
 
 

ABŞ Barreli (Ýag)

Gury materiallaryň göwrümini ölçemek üçin ABŞ-nyň ölçeg birligidir. ABŞ-nyň suwuklyk barrelini, ABŞ-nyň federal barrelini, ABŞ-nyň nebit barrelini hem görüň.

 

Metr Kub-dan ABŞ Barreli (Ýag)-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Kub ABŞ Barreli (Ýag)
0 0.00US bbl oil
1 6.29US bbl oil
2 12.58US bbl oil
3 18.87US bbl oil
4 25.16US bbl oil
5 31.45US bbl oil
6 37.74US bbl oil
7 44.03US bbl oil
8 50.32US bbl oil
9 56.61US bbl oil
10 62.90US bbl oil
11 69.19US bbl oil
12 75.48US bbl oil
13 81.77US bbl oil
14 88.06US bbl oil
15 94.35US bbl oil
16 100.64US bbl oil
17 106.93US bbl oil
18 113.22US bbl oil
19 119.51US bbl oil
Metr Kub ABŞ Barreli (Ýag)
20 125.80US bbl oil
21 132.09US bbl oil
22 138.38US bbl oil
23 144.67US bbl oil
24 150.96US bbl oil
25 157.25US bbl oil
26 163.54US bbl oil
27 169.82US bbl oil
28 176.11US bbl oil
29 182.40US bbl oil
30 188.69US bbl oil
31 194.98US bbl oil
32 201.27US bbl oil
33 207.56US bbl oil
34 213.85US bbl oil
35 220.14US bbl oil
36 226.43US bbl oil
37 232.72US bbl oil
38 239.01US bbl oil
39 245.30US bbl oil
Metr Kub ABŞ Barreli (Ýag)
40 251.59US bbl oil
41 257.88US bbl oil
42 264.17US bbl oil
43 270.46US bbl oil
44 276.75US bbl oil
45 283.04US bbl oil
46 289.33US bbl oil
47 295.62US bbl oil
48 301.91US bbl oil
49 308.20US bbl oil
50 314.49US bbl oil
51 320.78US bbl oil
52 327.07US bbl oil
53 333.36US bbl oil
54 339.65US bbl oil
55 345.94US bbl oil
56 352.23US bbl oil
57 358.52US bbl oil
58 364.81US bbl oil
59 371.10US bbl oil
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi