ABŞ Gallony (Gury)-dan Litr-a öwrülmesi

Download our Android App

Litr-dan ABŞ Gallony (Gury)-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

ABŞ Gallony (Gury) -den Litr-a göçürmek

L =
US gal dry
 
____________
 
 
0.22702
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

ABŞ Gallony (Gury)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda (suwuklyk üçin) 4 kwarta ýa-da 4.404 litre deň bolan sygym ölçelýän birlik. ABŞ-nyň gury gallon we Angliýanyň gallonynyň ölçegleriniň tapawutlydygyny ýatda saklaň.

 

ABŞ Gallony (Gury) -den Litr-a göçürmek

L =
US gal dry
 
____________
 
 
0.22702

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

ABŞ Gallony (Gury)-dan Litr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
ABŞ Gallony (Gury) Litr
0US gal dry 0.00L
1US gal dry 4.40L
2US gal dry 8.81L
3US gal dry 13.21L
4US gal dry 17.62L
5US gal dry 22.02L
6US gal dry 26.43L
7US gal dry 30.83L
8US gal dry 35.24L
9US gal dry 39.64L
10US gal dry 44.05L
11US gal dry 48.45L
12US gal dry 52.86L
13US gal dry 57.26L
14US gal dry 61.67L
15US gal dry 66.07L
16US gal dry 70.48L
17US gal dry 74.88L
18US gal dry 79.29L
19US gal dry 83.69L
ABŞ Gallony (Gury) Litr
20US gal dry 88.10L
21US gal dry 92.50L
22US gal dry 96.91L
23US gal dry 101.31L
24US gal dry 105.72L
25US gal dry 110.12L
26US gal dry 114.53L
27US gal dry 118.93L
28US gal dry 123.34L
29US gal dry 127.74L
30US gal dry 132.15L
31US gal dry 136.55L
32US gal dry 140.96L
33US gal dry 145.36L
34US gal dry 149.77L
35US gal dry 154.17L
36US gal dry 158.58L
37US gal dry 162.98L
38US gal dry 167.39L
39US gal dry 171.79L
ABŞ Gallony (Gury) Litr
40US gal dry 176.20L
41US gal dry 180.60L
42US gal dry 185.01L
43US gal dry 189.41L
44US gal dry 193.81L
45US gal dry 198.22L
46US gal dry 202.62L
47US gal dry 207.03L
48US gal dry 211.43L
49US gal dry 215.84L
50US gal dry 220.24L
51US gal dry 224.65L
52US gal dry 229.05L
53US gal dry 233.46L
54US gal dry 237.86L
55US gal dry 242.27L
56US gal dry 246.67L
57US gal dry 251.08L
58US gal dry 255.48L
59US gal dry 259.89L
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi