Litr-dan ABŞ Gallony (Gury)-a öwrülmesi

Download our Android App

ABŞ Gallony (Gury)-dan Litr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Litr -den ABŞ Gallony (Gury)-a göçürmek

US gal dry =
L * 0.22702
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

Litr -den ABŞ Gallony (Gury)-a göçürmek

US gal dry =
L * 0.22702
 
 
 

ABŞ Gallony (Gury)

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda (suwuklyk üçin) 4 kwarta ýa-da 4.404 litre deň bolan sygym ölçelýän birlik. ABŞ-nyň gury gallon we Angliýanyň gallonynyň ölçegleriniň tapawutlydygyny ýatda saklaň.

 

Litr-dan ABŞ Gallony (Gury)-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Litr ABŞ Gallony (Gury)
0L 0.00US gal dry
1L 0.23US gal dry
2L 0.45US gal dry
3L 0.68US gal dry
4L 0.91US gal dry
5L 1.14US gal dry
6L 1.36US gal dry
7L 1.59US gal dry
8L 1.82US gal dry
9L 2.04US gal dry
10L 2.27US gal dry
11L 2.50US gal dry
12L 2.72US gal dry
13L 2.95US gal dry
14L 3.18US gal dry
15L 3.41US gal dry
16L 3.63US gal dry
17L 3.86US gal dry
18L 4.09US gal dry
19L 4.31US gal dry
Litr ABŞ Gallony (Gury)
20L 4.54US gal dry
21L 4.77US gal dry
22L 4.99US gal dry
23L 5.22US gal dry
24L 5.45US gal dry
25L 5.68US gal dry
26L 5.90US gal dry
27L 6.13US gal dry
28L 6.36US gal dry
29L 6.58US gal dry
30L 6.81US gal dry
31L 7.04US gal dry
32L 7.26US gal dry
33L 7.49US gal dry
34L 7.72US gal dry
35L 7.95US gal dry
36L 8.17US gal dry
37L 8.40US gal dry
38L 8.63US gal dry
39L 8.85US gal dry
Litr ABŞ Gallony (Gury)
40L 9.08US gal dry
41L 9.31US gal dry
42L 9.53US gal dry
43L 9.76US gal dry
44L 9.99US gal dry
45L 10.22US gal dry
46L 10.44US gal dry
47L 10.67US gal dry
48L 10.90US gal dry
49L 11.12US gal dry
50L 11.35US gal dry
51L 11.58US gal dry
52L 11.81US gal dry
53L 12.03US gal dry
54L 12.26US gal dry
55L 12.49US gal dry
56L 12.71US gal dry
57L 12.94US gal dry
58L 13.17US gal dry
59L 13.39US gal dry
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi