BB Pintasy-dan Litr-a öwrülmesi

Download our Android App

Litr-dan BB Pintasy-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

BB Pintasy -den Litr-a göçürmek

L =
pt
 
______
 
 
1.7598
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

BB Pintasy

Britan imperial sygym ölçelýän birligi (suwuklyk ýa-da gury üçin) 4 grill ýa-da 568.26 kub santimetra deňdir

 

BB Pintasy -den Litr-a göçürmek

L =
pt
 
______
 
 
1.7598

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

BB Pintasy-dan Litr-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
BB Pintasy Litr
0pt 0.00L
1pt 0.57L
2pt 1.14L
3pt 1.70L
4pt 2.27L
5pt 2.84L
6pt 3.41L
7pt 3.98L
8pt 4.55L
9pt 5.11L
10pt 5.68L
11pt 6.25L
12pt 6.82L
13pt 7.39L
14pt 7.96L
15pt 8.52L
16pt 9.09L
17pt 9.66L
18pt 10.23L
19pt 10.80L
BB Pintasy Litr
20pt 11.37L
21pt 11.93L
22pt 12.50L
23pt 13.07L
24pt 13.64L
25pt 14.21L
26pt 14.77L
27pt 15.34L
28pt 15.91L
29pt 16.48L
30pt 17.05L
31pt 17.62L
32pt 18.18L
33pt 18.75L
34pt 19.32L
35pt 19.89L
36pt 20.46L
37pt 21.03L
38pt 21.59L
39pt 22.16L
BB Pintasy Litr
40pt 22.73L
41pt 23.30L
42pt 23.87L
43pt 24.44L
44pt 25.00L
45pt 25.57L
46pt 26.14L
47pt 26.71L
48pt 27.28L
49pt 27.84L
50pt 28.41L
51pt 28.98L
52pt 29.55L
53pt 30.12L
54pt 30.69L
55pt 31.25L
56pt 31.82L
57pt 32.39L
58pt 32.96L
59pt 33.53L
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi