Litr-dan BB Pintasy-a öwrülmesi

Download our Android App

BB Pintasy-dan Litr-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Litr -den BB Pintasy-a göçürmek

pt =
L * 1.7598
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.

 

Litr -den BB Pintasy-a göçürmek

pt =
L * 1.7598
 
 
 

BB Pintasy

Britan imperial sygym ölçelýän birligi (suwuklyk ýa-da gury üçin) 4 grill ýa-da 568.26 kub santimetra deňdir

 

Litr-dan BB Pintasy-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Litr BB Pintasy
0L 0.00pt
1L 1.76pt
2L 3.52pt
3L 5.28pt
4L 7.04pt
5L 8.80pt
6L 10.56pt
7L 12.32pt
8L 14.08pt
9L 15.84pt
10L 17.60pt
11L 19.36pt
12L 21.12pt
13L 22.88pt
14L 24.64pt
15L 26.40pt
16L 28.16pt
17L 29.92pt
18L 31.68pt
19L 33.44pt
Litr BB Pintasy
20L 35.20pt
21L 36.95pt
22L 38.71pt
23L 40.47pt
24L 42.23pt
25L 43.99pt
26L 45.75pt
27L 47.51pt
28L 49.27pt
29L 51.03pt
30L 52.79pt
31L 54.55pt
32L 56.31pt
33L 58.07pt
34L 59.83pt
35L 61.59pt
36L 63.35pt
37L 65.11pt
38L 66.87pt
39L 68.63pt
Litr BB Pintasy
40L 70.39pt
41L 72.15pt
42L 73.91pt
43L 75.67pt
44L 77.43pt
45L 79.19pt
46L 80.95pt
47L 82.71pt
48L 84.47pt
49L 86.23pt
50L 87.99pt
51L 89.75pt
52L 91.51pt
53L 93.27pt
54L 95.03pt
55L 96.79pt
56L 98.55pt
57L 100.31pt
58L 102.07pt
59L 103.83pt
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi