Metr Kub-dan Santimetr Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Santimetr Kub-dan Metr Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr Kub -den Santimetr Kub-a göçürmek

cm³ =
 
____________
 
 
0.0000010000
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr Kub

Göwrümiň metrik birligi bolup, howanyň göwrümindäki himikatlaryň toplanmasyny aňlatmak üçin ulanylýar. Bir kub metr 35,3 kub futa ýa-da 1,3 kub ýarda deň gelýär. Bir kub metr şeýle-de 1000 litre ýa-da million kub santimetre deňdir.

 

Metr Kub -den Santimetr Kub-a göçürmek

cm³ =
 
____________
 
 
0.0000010000

Santimetr Kub

Her tarapy bir santimetr bolan kuba deň gelýän göwrüm. Bir litriň müňden birine deň gelýändigi üçin millilitr diýlip hem atlandyrylýar.

 

Metr Kub-dan Santimetr Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr Kub Santimetr Kub
0 0.00cm³
1 1000000.00cm³
2 2000000.00cm³
3 3000000.00cm³
4 4000000.00cm³
5 5000000.00cm³
6 6000000.00cm³
7 7000000.00cm³
8 8000000.00cm³
9 9000000.00cm³
10 10000000.00cm³
11 11000000.00cm³
12 12000000.00cm³
13 13000000.00cm³
14 14000000.00cm³
15 15000000.00cm³
16 16000000.00cm³
17 17000000.00cm³
18 18000000.00cm³
19 19000000.00cm³
Metr Kub Santimetr Kub
20 20000000.00cm³
21 21000000.00cm³
22 22000000.00cm³
23 23000000.00cm³
24 24000000.00cm³
25 25000000.00cm³
26 26000000.00cm³
27 27000000.00cm³
28 28000000.00cm³
29 29000000.00cm³
30 30000000.00cm³
31 31000000.00cm³
32 32000000.00cm³
33 33000000.00cm³
34 34000000.00cm³
35 35000000.00cm³
36 36000000.00cm³
37 37000000.00cm³
38 38000000.00cm³
39 39000000.00cm³
Metr Kub Santimetr Kub
40 40000000.00cm³
41 41000000.00cm³
42 42000000.00cm³
43 43000000.00cm³
44 44000000.00cm³
45 45000000.00cm³
46 46000000.00cm³
47 47000000.00cm³
48 48000000.00cm³
49 49000000.00cm³
50 50000000.00cm³
51 51000000.00cm³
52 52000000.00cm³
53 53000000.00cm³
54 54000000.00cm³
55 55000000.00cm³
56 56000000.00cm³
57 57000000.00cm³
58 58000000.00cm³
59 59000000.00cm³
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi