Santimetr Kub-dan Metr Kub-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr Kub-dan Santimetr Kub-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Santimetr Kub -den Metr Kub-a göçürmek

m³ =
cm³
 
_______
 
 
1000000
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Santimetr Kub

Her tarapy bir santimetr bolan kuba deň gelýän göwrüm. Bir litriň müňden birine deň gelýändigi üçin millilitr diýlip hem atlandyrylýar.

 

Santimetr Kub -den Metr Kub-a göçürmek

m³ =
cm³
 
_______
 
 
1000000

Metr Kub

Göwrümiň metrik birligi bolup, howanyň göwrümindäki himikatlaryň toplanmasyny aňlatmak üçin ulanylýar. Bir kub metr 35,3 kub futa ýa-da 1,3 kub ýarda deň gelýär. Bir kub metr şeýle-de 1000 litre ýa-da million kub santimetre deňdir.

 

Santimetr Kub-dan Metr Kub-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Santimetr Kub Metr Kub
0cm³ 0.00
1cm³ 0.00
2cm³ 0.00
3cm³ 0.00
4cm³ 0.00
5cm³ 0.00
6cm³ 0.00
7cm³ 0.00
8cm³ 0.00
9cm³ 0.00
10cm³ 0.00
11cm³ 0.00
12cm³ 0.00
13cm³ 0.00
14cm³ 0.00
15cm³ 0.00
16cm³ 0.00
17cm³ 0.00
18cm³ 0.00
19cm³ 0.00
Santimetr Kub Metr Kub
20cm³ 0.00
21cm³ 0.00
22cm³ 0.00
23cm³ 0.00
24cm³ 0.00
25cm³ 0.00
26cm³ 0.00
27cm³ 0.00
28cm³ 0.00
29cm³ 0.00
30cm³ 0.00
31cm³ 0.00
32cm³ 0.00
33cm³ 0.00
34cm³ 0.00
35cm³ 0.00
36cm³ 0.00
37cm³ 0.00
38cm³ 0.00
39cm³ 0.00
Santimetr Kub Metr Kub
40cm³ 0.00
41cm³ 0.00
42cm³ 0.00
43cm³ 0.00
44cm³ 0.00
45cm³ 0.00
46cm³ 0.00
47cm³ 0.00
48cm³ 0.00
49cm³ 0.00
50cm³ 0.00
51cm³ 0.00
52cm³ 0.00
53cm³ 0.00
54cm³ 0.00
55cm³ 0.00
56cm³ 0.00
57cm³ 0.00
58cm³ 0.00
59cm³ 0.00
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma göwrüm temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan tizlik wagt pul birligi