Metr sekund-dan Uzel-a öwrülmesi

Download our Android App

Uzel-dan Metr sekund-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Metr sekund -den Uzel-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Metr sekund -den Uzel-a göçürmek

Uzel

Uzel sagatda deňiz milini aňladýan tizlik ölçegidir. Bu birlik adatça deňizçilikde we awiasiýada peýdalanylýar. Taryhda dürli deňiz milleri bolupdyr, şonuň üçin uzelleriň hem dürli görnüşleri bardyr. Muňa garamazdan, biz öz uzel hasaplaýjymyzy ýer ýüzünde giňden peýdalanylýan halkara deňiz miline esaslandyrdyk.

 

Metr sekund-dan Uzel-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Metr sekund Uzel
0m/s 0.00knots
1m/s 1.94knots
2m/s 3.89knots
3m/s 5.83knots
4m/s 7.78knots
5m/s 9.72knots
6m/s 11.66knots
7m/s 13.61knots
8m/s 15.55knots
9m/s 17.49knots
10m/s 19.44knots
11m/s 21.38knots
12m/s 23.33knots
13m/s 25.27knots
14m/s 27.21knots
15m/s 29.16knots
16m/s 31.10knots
17m/s 33.05knots
18m/s 34.99knots
19m/s 36.93knots
Metr sekund Uzel
20m/s 38.88knots
21m/s 40.82knots
22m/s 42.76knots
23m/s 44.71knots
24m/s 46.65knots
25m/s 48.60knots
26m/s 50.54knots
27m/s 52.48knots
28m/s 54.43knots
29m/s 56.37knots
30m/s 58.32knots
31m/s 60.26knots
32m/s 62.20knots
33m/s 64.15knots
34m/s 66.09knots
35m/s 68.03knots
36m/s 69.98knots
37m/s 71.92knots
38m/s 73.87knots
39m/s 75.81knots
Metr sekund Uzel
40m/s 77.75knots
41m/s 79.70knots
42m/s 81.64knots
43m/s 83.59knots
44m/s 85.53knots
45m/s 87.47knots
46m/s 89.42knots
47m/s 91.36knots
48m/s 93.30knots
49m/s 95.25knots
50m/s 97.19knots
51m/s 99.14knots
52m/s 101.08knots
53m/s 103.02knots
54m/s 104.97knots
55m/s 106.91knots
56m/s 108.86knots
57m/s 110.80knots
58m/s 112.74knots
59m/s 114.69knots
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi