การแปลง ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นสกุลเงินที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายอันดับหนึ่งของโลก และเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลากหลายประเทศที่ใช้ดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักและสกุลเงินรอง หนึ่งดอลล่าร์สหรัฐมาจาก 100 เซ็นต์ และเหรียญจะมีชนิด 1 เซ็นต์, 5 เซ็นต์,

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: