சதுர கிலோமீட்டர்கள் மாற்றுவான்

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

சதுர கிலோமீட்டர்கள்

ஒரு கிலோமீட்டர் அகலம் ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு சமமானது  ஒரு பரப்பளவு அளவீடாகும்.