konverzija Britanski galoni

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Britanski galoni

 • gal
 • g (koristi se isključivo kao deo skraćenice mpg, odnosno milje po galonu)
 • Jedinica:

  • Zapremina/kapacitet

  Upotreba širom sveta :

  • U.K., Irska, Kanada, Gvajana

  Opis:

  Imperijalni galon predstavlja jedinicu za merenje zapremine tečnosti ili kapaciteta kontejnera za skladištenje tečnosti, a ne mase tečnosti. S toga, galon jedne vrste tečnosti može biti različit od galona druge vrste tečnosti.

  Prema definiciji, imperijalni galon iznosi 4,54609litara, pa tako zauzima prostor od približno 4.546kubnih santimetara(okvirno kocka od 16,5 cm).

  Američki tečni galoniamerički suvi galonpredstavljaju različite jedinice koje se definišu različitim sredstvima. Američki tečni galon definisan je kao 231kubnih inčai jednak približno 3.785litre. Jedan imperijalni galon iznosi približno 1.2 američka tečna galona.

  Američki suvi galon je mera koja se istorijski koristila za zapreminu žita i druge suve robe. Više se ne koristi u opštoj upotrebi, ali je skoro definisana kao 268,8025 kubnih inča.

  Definicija:

  Imperijalni (UK) galon zvanično iznosi 4.54609 litara.

  Poreklo:

  Galon je drevna jedinica za merenje zapremine i kapaciteta i imala je brojne varijante, kako geografske, tako i one zasnovane na supstanci koja se meri.

  U U.K. je 1824. godine imperijalni galon definisan kao zapremina 10 lb destilovane vode merenih koristeći posebni metod pod specifičnim atmosferskim uslovima. Akt o težinama i merama iz 1963. godine dopunio je originalni opis kao prostor koji zauzima 10 funti (4,5 kg) destilovane vode gustine 0,998859 g/ml merene u vazduhu gustine 0,001217 g/ml nasuprot teretu gustine 8,136 g/ml.

  Pojavom Akta o težinama i merama 1985. godine imperijalni (U.K.) galon zvanično iznosi 4,54609 litara .

  Reference:

  • Standardo burence točenog piva u U.K. Sadrži 11 imperijalnih galona.
  • Imperijalni galon goriva (benzina) će biti dovoljan da tipična britanska porodična kola sa četvoro vrata (poput Vauxhall/Opel Astra 1.4i) pređu 46,3milja(74,5km).
  • Imperijalni galon goriva (benzina) će biti dovoljan da Porše 911 (966) pređe 23,9milja(38,5km).

  Upotreba u kontekstu:

  Kao odgovor na EU direktivu, imperijalnii galon je izbačen sa liste zakonski definisanih primarnih mernih jedinica u trgovini i zvaničnoj upotrebi u Irskoj 1993. godine i u Ujedinjenom Kraljevstvu 1994. godine.

  Ipak, zvanično je odobreno da se galon i dalje koristi kao sekundarna ili dodatna jedinica, i u javnosti se najčešće upotrebljava kao jedinica za količinu benzina, kao i pri trgovini konzumnih tečnosti poput piva, koja se prodaju na burad ili burenca koja pak sadrže utvrđeni broj imperijalnih galona.

  U Ujedinjenom Kraljevstvu, imperijalni galon se takođe često koristi za opisivanje kapaciteta spremnika koji skladište velike zapremine tečnosti, poput vodenih batova (butts).

  U Kanadi, imperijalni galon se pre svega koristi kao mera za ekonomiju goriva. Benzin se prodaje na litar, ali ekonomija goriva se često izražava u miljama po galonu.

  Komponentne jedinice:

  • Imperijalni galoni se mogu predstvaljati kao umnožci nekoliko različitih jedinica, ali se u U.K. najčešće predstvaljaju kao umnožci pinti.
  • 1 Imperijalni galon = 8 pinti

  Multiplikatori: