konverzija Američke pinte (tečne)

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Američke pinte (tečne)

Američka mera za kapacitet (za tečni) koja iznosi 0,473 litara. Primetite da postoje različite mere za američke suve pinte i britanske pinte.