konverzija Američki galoni (tečni)

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Američki galoni (tečni)

Američka mera za kapacitet (za tečni) koja iznosi 4 kvarca ili 3,785 litara. Primetite da postoje različite mere američkih suvih galona i britanskih galona.