Ston tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Ston

Një gur është një njësi e peshë të barabartë me lb 14 averdupois (ose lb ndërkombëtare). Nga ana tjetër, kjo e bën një gur të njëjtë me to për të 6.35029kg.