Paund tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Paund

Paundi imperial (sistemi anglez i peshave apo ai ndërkombëtar) është përkufizuar zyrtarisht si 453.59237 gram.