Kilogramë tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kilogramë

Kilogrami është përkufizuar si i barabartë me masën e Prototipit Ndërkombëtarë të Kilogramit (IPK), një bllok aliazhi platin-iridiumi i prodhuar në vitin 1889 dhe i ruajtur në Byronë Ndërkombëtare të Peshës dhe Matjeve në Sevres të Francës .

Vetëm njësia SI, që përkufizohet si një objekt fizik dhe jo si një cilësi fizike themelore që mund të riprodhohet në laboratorë.