Tonelata metrike (Tonelata) tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Tonelata metrike (Tonelata)

Një njësi peshe e barabartë me 1,000 kilogram apo përafërsisht 2,204.6 paund.