prevod kilogram

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

kilogram

 • kg
 • Kilo (neformálne)
 • Jednotka:

  • hmotnosť
  • Váha (nie vo vedeckom kontexte)

  Použitie po celom svete:

  • Globálne

  popis:

  Kilogram je základnou jednotkou hmotnosti v medzinárodnej sústave jednotiek SI a bola prijatá ako bežná merná jednotka váhy (gravitačná sila, ktorá pôsobí na určitý predmet).

  Kilogram jé takmer presne rovný hmotnosti jedného litra vody.

  Definícia:

  Kilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (IPK), kocka zliatiny vyrobená z platiny a irídia z roku 1889 je uchovaná v Medzinárodnom ústave pre miery a váhy v meste Sèvres vo Francúzsku.

  Je to jediná jednotka SI, ktorá je definovaná fyzickým predmetom skôr než základné fyzikálne vlastností, ktorá môže byť reprodukovaná v laboratóriu.

  pôvod:

  Na krátku dobu bol "grave" (odvolávka na metalický štandart) používaný ako definícia míle gramov .

  V roku 1795 bol vo Francúzsku zavedený systém metrických merných jednotiek a gram bol definovaný ako "absolútna hmotnosť objemu čistej vody, ktorá sa rovná jednému metru kubickému 1/100 metrov a teplote topenia ľadu ".

  Kilogram (odvodený z gréckeho chilioi [tisíc] a gram [nízka hmotnosť] boli ustanovené ako praktické merné jednotky hmotnosti pre veľké množstvo v oblasti obchodu a začali byť používané ako základné merné jednotky hmotnosti vo všetkých systémoch metrických merných jednotiek.

  Medzinárodná sústava jednotiek (SI) publikovala v roku 1960 kilogram ako základnú jednotku hmotnosti a bol prijatý vo všetkých krajinách sveta (až na niekoľko výnimiek, ako napríklad Spojené štáty).

  Bežné odkazy:

  • Jeden kilogram je približne hmotnosť jedného litra nealkoholického nápoja.
  • Cukor sa zvyčajne predáva v kilogramovom balení.
  • Basketbalová lopta váži zhruba 1kg.

  Kontext používania:

  Kilogram je používaný denne na celom svete ako merná jednotka hmotnosti a váhy.

  Je tiež základnou jednotkou hmotnosti pre všetky systémy mks, v ktorých sa používa meter, kilogram a podľa vzájomného vzťahu definujú iné pojmy ako sú newton na meranie sily a pascal ako jednotka tlaku.

  Čiastkové jednotky:

  Násobky: