prevod gram

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

gram

Metrická jednotka hmotnosti rovna tisícine kilogramu.