prevod pennyweight

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

pennyweight

Jednotka trojskej hmotnosti rovnajúca sa 24 zrnám, alebo dvaciatej časti trojskej unce (existuje 12 uncií na jednu trójsku libru). Pennyweight sa obvykle skracuje dwt.