prevod trójska unca

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

trójska unca

Jednotka lekárnickej hmotnosti rovná 480 zrnám aebo jednej dvanástine trojskej libry.