Konwersja Rankine do Kelwin

Kelwin do Rankine (Zamień jednostki)

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie

konwertuj z Rankine do Kelwin

K =
ºR - 491.67
+ 273.15
 
__________
 
 
1.8000
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym

Rankine

Wersja °F skali Kelwina. Bazując na definicjach skali Fahrenheita i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -459.67°F

 

konwertuj z Rankine do Kelwin

K =
ºR - 491.67
+ 273.15
 
__________
 
 
1.8000

Kelwin

Bazując na definicji skali Celsjusza i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -273,5°C

 

Tabela Rankine do Kelwin

Start
Increments
Accuracy
Format
Wydrukuj tabelę
< Mniejsze wartości Większe wartości >
Rankine Kelwin
0ºR -0.00
1ºR 0.56
2ºR 1.11
3ºR 1.67
4ºR 2.22
5ºR 2.78
6ºR 3.33
7ºR 3.89
8ºR 4.44
9ºR 5.00
10ºR 5.56
11ºR 6.11
12ºR 6.67
13ºR 7.22
14ºR 7.78
15ºR 8.33
16ºR 8.89
17ºR 9.44
18ºR 10.00
19ºR 10.56
Rankine Kelwin
20ºR 11.11
21ºR 11.67
22ºR 12.22
23ºR 12.78
24ºR 13.33
25ºR 13.89
26ºR 14.44
27ºR 15.00
28ºR 15.56
29ºR 16.11
30ºR 16.67
31ºR 17.22
32ºR 17.78
33ºR 18.33
34ºR 18.89
35ºR 19.44
36ºR 20.00
37ºR 20.56
38ºR 21.11
39ºR 21.67
Rankine Kelwin
40ºR 22.22
41ºR 22.78
42ºR 23.33
43ºR 23.89
44ºR 24.44
45ºR 25.00
46ºR 25.56
47ºR 26.11
48ºR 26.67
49ºR 27.22
50ºR 27.78
51ºR 28.33
52ºR 28.89
53ºR 29.44
54ºR 30.00
55ºR 30.56
56ºR 31.11
57ºR 31.67
58ºR 32.22
59ºR 32.78
Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas Waluta