Konwersja Kelwin do Celsjusz

Celsjusz do Kelwin (Zamień jednostki)

Formacie
Dokładność

Uwaga: Wyniki ułamkowe są zaokrąglane do najbliższej 1/64. W celu uzyskania bardziej dokładnego wyniku należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Uwaga: Można zwiększać lub zmniejszać dokładność wyników, wybierając liczbę wymaganych liczb znaczących w opcjach nad wynikiem.

Uwaga: W celu uzyskania wyniku zapisanego wyłącznie w systemie dziesiętnym należy wybrać opcję „dziesiętne” z opcji dostępnych nad wynikami.

Pokaż równanie

konwertuj z Kelwin do Celsjusz

℃ =
K - 273.15
 
 
 
Pokaż pracę
Pokaż wynik w formacie wykładniczym
Więcej informacji: Celsjusz

Kelwin

Bazując na definicji skali Celsjusza i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -273,5°C

 

konwertuj z Kelwin do Celsjusz

℃ =
K - 273.15
 
 
 

Celsjusz

Pomimo że początkowo zdefiniowana na podstawie momentu zamarzania wody (i później momentu topnienia lodu), skala Celsjusza jest obecnie oficjalnie stosowaną skalą, zdefiniowaną względem skali temperatur Kelwina.

Zero w skali Celsjusza (0°C) jest obecnie określane jako równe 273,15 K. Różnica temperatur 1 stopnia C jest równa różnicy 1 K. Oznacza to, że wielkość jednostki w obu skalach jest taka sama. Oznacza to, że 100°C uprzednio określane jako punkt wrzenia wody, jest obecnie określane jako równe 373,15 K.

Skala Celsjusza jest systemem opierającym się na odstępach, a nie wzajemnym stosunku, co oznacza że jest skalą względną a nie absolutną. Można to zauważyć na tym przykładzie: przedział temperatury pomiędzy 20°C i 30°C stopniami jest taki sam jak miedzy 30°C i 40°C, ale 40°C nie oznacza dwa razy większej energii cieplnej powietrza niż 20°C.

Różnica temperatur równa 1 stopniowi C jest równa różnicy

 

Tabela Kelwin do Celsjusz

Start
Increments
Accuracy
Format
Wydrukuj tabelę
< Mniejsze wartości Większe wartości >
Kelwin Celsjusz
0 -273.15
1 -272.15
2 -271.15
3 -270.15
4 -269.15
5 -268.15
6 -267.15
7 -266.15
8 -265.15
9 -264.15
10 -263.15
11 -262.15
12 -261.15
13 -260.15
14 -259.15
15 -258.15
16 -257.15
17 -256.15
18 -255.15
19 -254.15
Kelwin Celsjusz
20 -253.15
21 -252.15
22 -251.15
23 -250.15
24 -249.15
25 -248.15
26 -247.15
27 -246.15
28 -245.15
29 -244.15
30 -243.15
31 -242.15
32 -241.15
33 -240.15
34 -239.15
35 -238.15
36 -237.15
37 -236.15
38 -235.15
39 -234.15
Kelwin Celsjusz
40 -233.15
41 -232.15
42 -231.15
43 -230.15
44 -229.15
45 -228.15
46 -227.15
47 -226.15
48 -225.15
49 -224.15
50 -223.15
51 -222.15
52 -221.15
53 -220.15
54 -219.15
55 -218.15
56 -217.15
57 -216.15
58 -215.15
59 -214.15
Tabela konwersji metrycznej Aplikacja przelicznika na telefon komórkowy Temperatura Ciężar Długość Powierzchnia Objętość Prędkość Czas Waluta