Przeliczanie Czas

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Przeliczanie czasu

W układzie SI jednostką czasu jest sekunda. Można od niej wyprowadzić minutę (60 sekund) oraz godzinę (3600 sekund). Dla potrzeb związanych z tym kalkulatorem założyliśmy, że dzień trwa 86 400 sekundy, ale możliwe jest wystąpienie różnicy o sekundę przestępną.