Przeliczanie Prędkość

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Przeliczanie prędkości/szybkości

Większość jednostek prędkości składa się z jednostek odległości i czasu, na przykład, w układzie SI są to Metry na sekundę. Wyjątkami godnymi uwagi są Machy (jednostka oparta na prędkości dźwięku) i Węzły (które właściwie są milami morskimi na godzinę).

W kwestiach związanych z transportem drogowym w krajach, w których stosuje się system metryczny używa się Kilometry na godzinę oraz Mile na godzinę w krajach niekorzystających z systemu metrycznego, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Miary przyśpieszenia mogą być przeliczane w taki sam sposób jak odpowiadające im jednostki prędkości.