Kelwin konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Kelwin

Bazując na definicji skali Celsjusza i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -273,5°C