Tabela przeliczeniowa Rankine

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Rankine

Wersja °F skali Kelwina. Bazując na definicjach skali Fahrenheita i dowodzie eksperymentalnym, zero absolutne wynosi -459.67°F