Przeliczanie Kilogramy

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Kilogramy

Skrót/symbol:

  • kg
  • kilo (nieformalnie)

Jednostka:

  • Masa
  • Waga (w kwestiach nienaukowych)

Zastosowanie na całym świecie:

  • Na całym świecie

Opis:

Kilogram jest podstawową jednostką masy używaną w międzynarodowym systemie jednostek SI i jest akceptowany jako jednostka wagi stosowana w życiu codziennym (siła grawitacji działająca na dowolny obiekt).

Kilogram jest równy masie jednego litra wody.

Definicja:

Kilogram jest określany jako równy masie Międzynarodowego prototypu kilograma (IPK), bloku z platynoirydu powstałego w roku 1889 i przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres, we Francji.

To jedyna jednostka układu SI, która została zdefiniowana za pomocą przedmiotu fizycznego, a nie podstawowych właściwości fizycznych, które mogą być odtworzone w laboratoriach.

Pochodzenie:

Przez krótki okres czasu graw (również standard w odniesieniach metalicznych) oznaczał tysiąc gramów, dopóki nie został zastąpiony przez kilogram w roku 1799.

W roku 1795 metryczny system miar został wprowadzony we Francji. Gram zdefiniowano jako „absolutną masę czystej wody o objętości równej sześcianowi o krawędzi wynoszącej jedną setną metra w temperaturze topnienia lodu”.

Kilogram (pochodzący od greckiego słowa chilioi [tysiąc] i gramma [mała waga] został uznany za bardziej praktyczną miarę do mierzenia większych ilości w handlu i zaczął być używany jako podstawowa jednostka masy we wszystkich metrycznych systemach miar.

Międzynarodowy system jednostek (SI) opublikowany w roku 1960 określił kilogram jako podstawową jednostkę masy i został przyjęty w niemal wszystkich krajach na świecie (z kilkoma ważnymi wyjątkami, takimi jak Stany Zjednoczone).

Wspólne punkty odniesienia:

  • Kilogram to przybliżona waga jednego litra napoju.
  • Cukier jest powszechnie sprzedawany na kilogramy.
  • Typowa piłka do koszykówki waży około 1 kg.

Kontekst użycia:

Kilogram na całym świecie jest stosowany w życiu codziennym jako jednostka miary masy i ciężaru.

Kilogram jest także podstawową jednostką masy we wszystkich systemach miar MKS. W systemach tych metr, kilogram i sekunda oraz relacje między nimi są stosowane do wyrażania konceptów takich jak jednostki siły, znane jako niutony, oraz paskale, które są jednostkami ciśnienia.

Jednostki składowe:

Mnożniki: