Karaty konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Karaty

Skrót „ct.” zapisywany przez „c” oznacza jednostkę masy używaną podczas ważenia kamieni szlachetnych. Jeden karat odpowiada 1/5 grama (200 miligramom). Kamienie są mierzone z dokładnością do jednej setnej karata. Jedna setna karata nazywana jest także punktem. Dlatego też kamień o masie 0,10 karata można określić jako 10 punktów lub 1/10 karata. Drobne kamienie o masie 0,05 i 0,10 karata częściej określane są za pomocą punktów. Należy zauważyć, że karat określany skrótem „k” jest miarą czystości stopu złota. Okrągły diament o masie jednego karata i średnich proporcjach ma średnicę około 6,5 mm. Należy zwrócić uwagę, że zależność masy i rozmiaru jest różna w przypadku każdej rodziny kamieni. Na przykład, rubin i szafir są cięższe niż diament (technicznie, mają większy ciężar właściwy), więc rubin lub szafir o masie jednego karata jest mniejszy rozmiarem niż diament o tej samej masie. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z wagami i wymiarami złota, srebra i kamieni szlachetnych.