Metry konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Metry

 • m
 • Jednostka:

  • Długość/odległość

  Zastosowanie na całym świecie:

  • Metr, jako jednostka systemu metrycznego, stosowany jest do mierzenia odległości na całym świecie. Głównym wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie wciąż w większości przypadków stosuje się system imperialny.

  Opis:

  Metr jest jednostką długości w systemie metrycznym i jest podstawową jednostką długości w międzynarodowym systemie jednostek (SI).

  Jako podstawowa jednostka długości w systemie SI oraz systemach MKS (opierających się na metrach, kilogramach i sekundach), metr służy do wyprowadzania innych jednostek miary, takich jak niutony, czyli jednostki siły.

  Definicja:

  1 m odpowiada 1,0936 jarda lub 39,370 cala.

  Od roku 1983 metr jest oficjalnie określany jako długość drogi, którą pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 sekundy.

  Pochodzenie:

  Jednostka miary układu dziesiętnego znana jako metr została zaproponowana już w XVII wieku. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa métron katholikón, oznaczającego „miarę uniwersalną”.

  Wczesna definicja metra brzmiała: „długość wahadła z półokresem równym jednej sekundzie”. Do XVIII wieku została ona przekształcona a metr zaczął być określany jako „jedna dziesięciomilionowa długości ziemskiego południka wzdłuż jednego kwadrantu” (odległość od równika do Bieguna północnego). Definicja ta spotkała się z rosnącym uznaniem i została zaakceptowana, kiedy Francja przyjęła system metryczny w roku 1795.

  Prototypowe pręty o długości metra — najpierw mosiężne, późnej wykonywane ze stopu irydu i platyny, produkowane były zgodnie ze standardem metra. W roku 1960 metr został ponownie zdefiniowany za pomocą fal radiowych. Było to przed przyjęciem obecnej definicji z roku 1983, która odnosi metr do prędkości światła.

  Wspólne punkty odniesienia:

  • Człowiek płci męskiej ma przeciętnie 1,75 m wzrostu.
  • Przeszkody stosowane w olimpijskim biegu przez płotki na 110 m mają 1,067 wysokości.
  • Najwyższy budynek na świecie (stan na rok 2012), Burk Khalifa w Dubaju, ma wysokość wynoszącą 828 m.
  • Empire State Building w Nowym Jorku jest wysoki ma wysokość wynoszącą 381 m.
  • Standardowy rozstaw torów kolejowych (odległość między torami) to 1,435 m.

  Jednostki składowe:

  • 1/100 m = jeden centymetr
  • 1/1000 m = jeden milimetr
  • Patrz także mikrometr, nanometr, pikometr, femtometr, attometr, zeptometr i joktometr.

  Mnożniki:

  • Najczęściej stosowanym mnożnikiem jest kilometr (1000 m), ale istnieje wiele innych jednostek w układzie SI będących mnożnikiem metra, w tym dekametr (10 m), hektometr (100 m) i megametr (milion metrów).
  • Największym mnożnikiem metra w układzie SI jest jottametr (1 000 000 000 000 000 000 000 000 metrów).