Przeliczanie Metry

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Metry

Skrót/symbol:

 • m

Jednostka:

 • Długość/odległość

Zastosowanie na całym świecie:

 • Metr, jako jednostka systemu metrycznego, stosowany jest do mierzenia odległości na całym świecie. Głównym wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie wciąż w większości przypadków stosuje się system imperialny.

Opis:

Metr jest jednostką długości w systemie metrycznym i jest podstawową jednostką długości w międzynarodowym systemie jednostek (SI).

Jako podstawowa jednostka długości w systemie SI oraz systemach MKS (opierających się na metrach, kilogramach i sekundach), metr służy do wyprowadzania innych jednostek miary, takich jak niutony, czyli jednostki siły.

Definicja:

1 m odpowiada 1,0936 jarda lub 39,370 cala.

Od roku 1983 metr jest oficjalnie określany jako długość drogi, którą pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 sekundy.

Pochodzenie:

Jednostka miary układu dziesiętnego znana jako metr została zaproponowana już w XVII wieku. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa métron katholikón, oznaczającego „miarę uniwersalną”.

Wczesna definicja metra brzmiała: „długość wahadła z półokresem równym jednej sekundzie”. Do XVIII wieku została ona przekształcona a metr zaczął być określany jako „jedna dziesięciomilionowa długości ziemskiego południka wzdłuż jednego kwadrantu” (odległość od równika do Bieguna północnego). Definicja ta spotkała się z rosnącym uznaniem i została zaakceptowana, kiedy Francja przyjęła system metryczny w roku 1795.

Prototypowe pręty o długości metra — najpierw mosiężne, późnej wykonywane ze stopu irydu i platyny, produkowane były zgodnie ze standardem metra. W roku 1960 metr został ponownie zdefiniowany za pomocą fal radiowych. Było to przed przyjęciem obecnej definicji z roku 1983, która odnosi metr do prędkości światła.

Wspólne punkty odniesienia:

 • Człowiek płci męskiej ma przeciętnie 1,75 m wzrostu.
 • Przeszkody stosowane w olimpijskim biegu przez płotki na 110 m mają 1,067 wysokości.
 • Najwyższy budynek na świecie (stan na rok 2012), Burk Khalifa w Dubaju, ma wysokość wynoszącą 828 m.
 • Empire State Building w Nowym Jorku jest wysoki ma wysokość wynoszącą 381 m.
 • Standardowy rozstaw torów kolejowych (odległość między torami) to 1,435 m.

Jednostki składowe:

 • 1/100 m = jeden centymetr
 • 1/1000 m = jeden milimetr
 • Patrz także mikrometr, nanometr, pikometr, femtometr, attometr, zeptometr i joktometr.

Mnożniki:

 • Najczęściej stosowanym mnożnikiem jest kilometr (1000 m), ale istnieje wiele innych jednostek w układzie SI będących mnożnikiem metra, w tym dekametr (10 m), hektometr (100 m) i megametr (milion metrów).
 • Największym mnożnikiem metra w układzie SI jest jottametr (1 000 000 000 000 000 000 000 000 metrów).