Milimetry konwersja

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Milimetry

 • mm
 • mil (nieformalnie)
 • Jednostka:

  • Długość

  Zastosowanie na całym świecie:

  • Milimetr, jednostka systemu metrycznego, na całej kuli ziemskiej stosowany jest jako miara długości. Najbardziej znaczącym wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie w większości przypadków wciąż stosuje się system imperialny.

  Definicja:

  Milimetr jest jednostką długości w systemie metrycznym i jest równy jednej tysięcznej metra (podstawowej jednostki długości w systemie SI).

  Wspólne punkty odniesienia:

  • Jeden cal równa się 25,4 milimetra.
  • Główka szpilki ma około 2 mm średnicę.
  • Płyta CD ma grubość około 1,2 mm.
  • 00 Szyjka szyny w standardowym profilu torów ma 16,5 mm.
  • Golarka do włosów ustawiona na stopień 1 przytnie włosy na około 3 mm długości (stopień 2 na 6 mm, stopień 3 na 9 mm, itd.)

  Kontekst użycia:

  Milimetry są stosowane jako standardowa miara długości we wszystkich zastosowaniach w inżynierii i w handlu, kiedy wymagana jest dokładność większa niż centymetr.

  Jeśli konieczne jest podanie wyniku o jeszcze większej dokładności, stosowane są ułamki milimetrów zapisywane do trzech miejsc po przecinku.

  Milimetry są powszechnie stosowane do określania kalibru małych amunicji i broni, która je wystrzeliwuje, na przykład karabin szturmowy Uzi 9 mm.

  Jednostki składowe:

  • 1/1000 mm = jeden mikrometr
  • 1/1 000 000 mm = jeden nanometr
  • Następnie, w konsekwencji zaczęły powstawać coraz mniejsze jednostki, w tym pikometry, femtometry, attometry, zeptometry i joktometry.

  Mnożniki:

  • Istnieje wiele jednostek wyrażanych jako mnożniki milimetra, ale te definiowane są na podstawie ich relacji do metra (podstawowej jednostki długości w układzie SI) a nie milimetra.
  • 10 mm = 1 centymetr (cm)
  • 1000 mm = 1 metr (m)