Przeliczanie Milimetry

W celu znalezienia odpowiedniego przelicznika jednostek należy skorzystać z wyszukiwarki

Milimetry

Skrót/symbol:

 • mm
 • mil (nieformalnie)

Jednostka:

 • Długość

Zastosowanie na całym świecie:

 • Milimetr, jednostka systemu metrycznego, na całej kuli ziemskiej stosowany jest jako miara długości. Najbardziej znaczącym wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie w większości przypadków wciąż stosuje się system imperialny.

Definicja:

Milimetr jest jednostką długości w systemie metrycznym i jest równy jednej tysięcznej metra (podstawowej jednostki długości w systemie SI).

Wspólne punkty odniesienia:

 • Jeden cal równa się 25,4 milimetra.
 • Główka szpilki ma około 2 mm średnicę.
 • Płyta CD ma grubość około 1,2 mm.
 • 00 Szyjka szyny w standardowym profilu torów ma 16,5 mm.
 • Golarka do włosów ustawiona na stopień 1 przytnie włosy na około 3 mm długości (stopień 2 na 6 mm, stopień 3 na 9 mm, itd.)

Kontekst użycia:

Milimetry są stosowane jako standardowa miara długości we wszystkich zastosowaniach w inżynierii i w handlu, kiedy wymagana jest dokładność większa niż centymetr.

Jeśli konieczne jest podanie wyniku o jeszcze większej dokładności, stosowane są ułamki milimetrów zapisywane do trzech miejsc po przecinku.

Milimetry są powszechnie stosowane do określania kalibru małych amunicji i broni, która je wystrzeliwuje, na przykład karabin szturmowy Uzi 9 mm.

Jednostki składowe:

 • 1/1000 mm = jeden mikrometr
 • 1/1 000 000 mm = jeden nanometr
 • Następnie, w konsekwencji zaczęły powstawać coraz mniejsze jednostki, w tym pikometry, femtometry, attometry, zeptometry i joktometry.

Mnożniki:

 • Istnieje wiele jednostek wyrażanych jako mnożniki milimetra, ale te definiowane są na podstawie ich relacji do metra (podstawowej jednostki długości w układzie SI) a nie milimetra.
 • 10 mm = 1 centymetr (cm)
 • 1000 mm = 1 metr (m)